Přeskočit na obsah

Plán EVVO

Tematický plán EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

(školní rok 2019/2020)

Jednotlivá témata budou plněna dle aktuálního stavu žáků a ročníků ve třídách. Realizována budou převážně formou integrací do vyučovacích předmětů.

Září

 • podzimní příroda - proměny přírody, živočichové na podzim
 • sběr přírodnin
 • výstava podzimního ovoce a zeleniny, poznávání vůní a chutí
 • ukázka výcviku dravců

Říjen

 • výtvarné práce z přírodnin ( dýně, barevné listy, žaludy, kaštany, šípky, jeřabiny...) - výzdoba tříd, prostor školy
 • Světový den zvířat - 4.10.
 • naučná stezka - pozorování stromů v arboretu HOL
 • literatura s podzimní tematikou
 • Světový den výživy - vitamíny - význam pro lidské zdraví

Listopad

 • přírodovědná vycházka - podzimní příroda, živočichové ve volné přírodě, práce s přírodním materiálem
 • návštěva bylinkové zahrádky v areálu léčebny - využití bylin v přírodní medicíně
 • význam vodních ploch - vycházka k řece Novohradce

Prosinec

 • výroba vánočních ozdob z přírodnin
 • oživování lidových tradic - výroba betlému
 • zpracování odpadového materiálu - novoroční přání
 • vánoční dílny
 • literatura se zimní a vánoční tematikou
 • instalace krmítek pro ptáčky

Leden

 • Příroda v zimě - proměny přírody, živočichové v zimě
 • stopy ve sněhu - poznávání
 • voda- různá skupenství
 • zdravý životní styl - správná životospráva, vhodné oblékání, význam otužování pro lidské zdraví

Únor

 • péče o živočichy v zimě
 • zima - výtvarné ztvárnění zimní krajiny
 • příprava na jarní úklid - ekologické čistící prostředky
 • masopustní rej - výroba masopustních masek

Březen

 • výsev semen do květináčů, pozorování růstu rostlin
 • příroda na jaře - živočichové a rostliny na jaře, proměny přírody
 • literatura s jarní a velikonoční tematikou
 • první jarní rostliny - kresba podle předlohy
 • Světový den vody - 22.3. - šetření vodou, nedostatek pitné vody...

Duben

 • velikonoční dílny - výroba velikonočních ozdob, výzdoba prostor školy
 • Světový den Země - 22.4. - odpady a odpadky, ochrana a pomoc přírodě, návštěva sběrného dvora
 • Jak se dělá med - vyprávění o včelách, o medu a o zdravé výživě
 • ruční výroba papíru

Květen

 • pozorování změn v přírodě
 • výroba dárečků ke Dni matek - přírodní materiály
 • naučná stezka - vycházka arboretem HOL - plnění úkolů

Červen

 • poznávání a ochutnávání letních plodů - výtvarné zpracování
 • literatura s letní tematikou
 • malování na chodník

Průběžně

 • plnění úkolů zadávaných v projektu Recyklohraní
 • práce s ekoabecedou
 • účast ve výtvarných soutěžích dle aktuální nabídky
 • Ekocentrum Paleta - 2 výukové programy dle aktuální nabídky